Statusmeldinger

2012.04.29
Vi har fået skiftet vores varmepumpe-unit til en model lavet af Vagn Tannerup (Salling Køle- og Vasketeknik) og fået lavet en ny hotgas-veksler med en 100 liters varmtvandsbeholder ekstra. VP-unit'en blev skiftet fordi der gik et leje i kompressoren - surt :-(. Nu kører varmepumpen til gengæld fint igen med en COP på over 4 - det har vi ikke prøvet før :-) Og der er rigeligt med varmt vand på over 60 gr.

2012.02.15
Lang tid siden sidste status - nok fordi anlægget har kørt fint og vores styring i forhold til elpriser og vejrprognose fungerer tilfredsstillende. Vi er nu oppe på en COP på knap 3,0 og der er vel at mærke ved praktisk brug og det er tilfredsstillende. Elforbruget er derfor faldet ca. 10% eller ca. 500 kr. på årsbasis ;-)

2010.11.21
I løbet af sommeren har Sabetoflex været her igen for at sætte en hot-gas veksler på varmepumpen. Den giver hurtigt varmtvand og øger varmeoverføringseven mellem varmepumpe og varmtvandsystem. Til gengæld bliver vandet i varmtvandsbeholderen blandet op med lavere toptank temperatur til følge. Vi har også selv gået hele styringen igennem, renset alle snavssamlere og fået kalibreret alle vores energimålere. Det hele betyder nu at vores COP er på ca. 2,6 - det højeste vi endnu har oplevet og vi regner ikke med at den kan blive højere med denne kompressor.

2010.08.03
Efter lang tid med driftsforstyrelser på vores hjemmeside har vi fået vores server udskiftet. Så bliver hjemmesiden forhåbentligt mere stabil. Serveren er bruger nu også kun ca. 30 Watt mod den gamles ca. 100 Watt.

2010.04.05
Vores server er blevet opdateret og derfor mangler der målinger fra i dag i ca. 20 timer.

2010.04.05
Vi har stadig udfordringer med selve varmepumpen i vores combinerede jord- og solvarmeanlæg. Der er tilsyneladende en ventil i pumpen der ikke fungerer rigtigt og som betyder at COP-faktoren ikke er for god og som gør at varmepumpen kører meget on/off. Dette kan også ses på fremløbstemperaturen der svinger meget. Sabetoflex undersøger iøjeblikket hvordan fejlen kan udbedres.

2010.03.17
Sabetoflex har udskiftet varmepumpens veksler og stillet varmepumpen på en vibrationsmåtte. Det sidste betyder, at den nu praktisk talt er lydløs. I løbet af den næste uges tid vil målinger afgøre om vi kommer i mål med COP-faktoren.

2010.02.11
Sabetoflex har været og efterfylde kølemiddel på varmepumpen for at forbedre COP-faktoren. Indtil nu har den ligget på ca. 2.2 og vi håber at komme op over 3 med dette tiltag.

2009.10.15
Sabetoflex har udskiftet selve varmepumpen til en nyere model. Det har vist sig, at den gamle model kunne være fejlbehæftet. Dette har dog ikke været tilfældet her, men nu er vi da sikre på at alt er i orden. Udskiftningen til en nyere model kan have betyding for strømforbruget til varmepumpen og det vi vi checke op på efter en periode.

2009.09.20
Så er online måling af solcelleproduktionen i drift igen. For september måned er beregningen af solskinstimer på grund af udfaldet af målingen behæftet med fejl.

2009.09.13
Online måling af solcelleproduktionen er midlertidig ude af drift, pga en defekt måler.

2009.08.20
Vores varmepumpestyring er blevet omkonfigureret så fejlen med at den pludselig frøs skulle være udbedret. Ved samme lejlighed skiftede Sabetoflex en kontraventil, der var årsåg til tilbageløb fra solfangeren om natten med afkøling af bundtanken til følge.

2009.08.13
I løbet af sommerperioden og senest i dag, har styringen til vores varmepumpe fejlet så det ikke er muligt at aflæse den til brug for hjemmesiden. I nogle tilfælde er også styringen af anlægget blevet påvirket så pumpen for solvarmeanlægget ikke starter når den skal. Sabetoflex er blevet kontaktet. Fejlen fra før sommerferien med en ventil der ikke lukkede korrekt er endnu ikke udbedret.

2009.06.11
Sabeto-Flex har været forbi og fået monteret de 3 manglede temperaturfølere og en motorventil til jordkøling, samt udbedret fejlen med en ventil der ikke lukkede korrekt.

2009.06.02
Vi har via vores grafer konstateret, at en ventil til solfangeren ikke lukker korrekt. Dette har medført, at varmebeholderen afkøles om natten når solfangeren afkøles. Dette og montering af nogle manglede følere kommer Sabeto-Flex og laver ved et snarligt eftersyn af varmepumpen.

2009.05.19
Der var en kortslutning i styreboksen til varmepumpen, fordi skruerne til ophænget rørte ved printpladen. Det er nu udbedret, og varmepumpen kører igen!

2009.05.17
Varmepumpen vil ikke starte igen - og denne gang er det ikke snavssamleren. Jeg ringer til sabeto i morgen!

2009.05.17
Vi har fået taget vores regnvandsanlæg i brug. Indtil dato har vi brugt 33 m3 vand.

2009.04.28
Vi kan konstatere at vores solcelleanlæg kører over forventning. Anlægget er købt som 108 W x 18 paneler = 1944 W (DC). Indtil dato er den maksimale effekt fra panelerne før vekselretteren målt til 2151 W (DC). Efter vekselretteren er den maksimale effekt målt til 1816 W (AC). Vekselretterens maksimale effekt er 1800 W (AC). Så anlægget leverer mere effekt til elnettet end det er udlagt til. Elproduktionen fra anlægget er også højere end forventet. Til dato har vi produceret 500 kWh mod forventet 435 kWh.

2009.04.08
På grund af lynnedslag i går aftes et sted i nærheden, har vi ikke data for perioden ca. kl 20 i går til ca. 9.30 i dag. Der var røget en router!

2009.03.02
Så kører varmepumpen igen . Det viste sig at være snavssamleren, der igen var tilstoppet. Det sker åbenbart tit (ca. 1 gang om måneden) her i opstartsfasen. Snavset kommer fra jordvarmeslangerne.

2009.02.28
Vores varmepumpe holdt op med at køre sidst på dagen. Vi har tilkaldt service!

Denne hjemmeside fortæller historien om, hvordan vi - en familie på to voksne og to børn - selv har bygget et moderne lavenergihus i forskudte plan på 200 m2.

Huset energiforsynes fra jordvarme, solvarme og solceller og sparer os for ca. 20.000 kr. om året inklusiv renter og afdrag i forhold til et almindeligt murstenshus opført efter gældende standarder.

Det har taget et år at bygge huset og vi er flyttet ind ved årsskiftet 2008/09. Vi har selv lagt omkring 4 måneders fuldtidsarbejde i projektet, og vores huspris er på knap 3 mio. kr. inkl. grund, byggemodning, opførelse, finansiering og have.

Vores endelige byggeregnskab er overskredet med godt 100.000 kr. Alt i alt tror vi på, at slidet og slæbet har været det hele værd og nu ser vi frem til at konstatere, at huset virkeligt er billigere at bo i.

Læs videre og få viden om og inspiration til selv at bygge et lavenergihus af flamingoklodser og beton, der sparer dig penge, holder salgsprisen, og udleder 3 tons mindre CO2 i forhold til et traditionelt dansk murstenshus!

Formålet med vores hjemmeside er at skabe debat om og forståelse for alternative parcelhus byggeprojekter, der fremmer udviklingen af energi- og miljørigtigt byggeri. Vi ønsker også at rokke ved myter og fordomme ved lavenergibyggeri. Vores erfaring er indtil videre, at det både er nemmere at bygge, billigere at opføre og bo i og er mere komfortablet at leve i.

Indretningen

Indretningen af huset har været tænkt med udgangspunkt i et stort køkken/alrum i midten, med børneafdeling i den ene ende og en mindre stue og soveværelse i den anden ende. Det fungerer rigtigt godt, både når vi er sammen alle sammen, og når vi har brug for at være lidt mere for os selv. Se plantegningen her.

Elinstallationen

Vi valgte at få IHC elstyring i huset og det har både fordele og ulemper. Fordelene er, at alle kontakter kan programmeres til at tænde og slukke lamper og stikkontakter i hele huset og dermed er meget fleksible. Ulempen er, at det er svært at bestemme sig for, hvad der er mest hensigtsmæssigt og det giver mange omprogrammeringer med deraf følgende forviring omkring, hvad der gør hvad. Vi udnytter også sluk-alt mulgheden, der betyder, at hele huset kan slukkes på en enkelt kontakt, når vi forlader huset. Indbrudsalarm, tidsstyring, personfølere, skumringsrelæ og varmestyring er også muligheder vi udnytter. Det vi har lært er, at det kræver rigtig god planlægning og rådgivning inden man lægger sig fast på et princip.

Vores foreløbige opgørelser over vores almindelige elforbrug, det vil sige lys,vask og husholdning viser, at vi bruger væsentligt mindre end vi forventede. Dette skyldes helt sikkert, at vi overalt har anvendt diodelys (LED-lamper) og den automatiske styring af lyset. Hvis alt lyset i huset er tændt bruger vi kun ca. 270 Watt! Det svarer til 4-5 almindelige glødepærer på 60 Watt.

Solcelleanlæg

Vores elproduktion fra solcellepanelerne lever fuldt ud op til vores forventninger og har leveret over 20% mere end beregnet. Når vi så samtidig kan konstatere at anlægprisen på solceller er faldet med næsten 50% siden vi købte, er det en rigtig god ide at tænke solceller ind i energiløsningen, og få dem finansieret over 30 år.

Varmepumpen

Vores jordvarmeanlæg har givet nogle udfordringer, dels med indkøring af anlægget og dels fordi det har været nødvendigt at udskifte nogle komponenter, blandt andet selve varmepumpen. Senest er den udskiftet med en model lavet af Vagn Tannerup, der kører rigtigt godt. Nogle af forholdende har vi selv betalt, da vores VVS-leverandør gik konkurs, andre udgifter er afholdt af producenten af anlægget Sabetoflex. Anlægget er nu efterhåden ved vores egen ihærdige indsats ved at være indkørt og vi kan præstere en COP på 4. Vi valgte anlægget, fordi det har en række styringsmæssige muligheder og spiller godt sammen med solvarmeanlæg og varmtvandsbeholder på 300 liter. Dette betyder, at vi nu styrer anlægget efter elprisen og vejrudsigten og på den måde spare yderligere til gavn for miljø og pengepung.

Isoleringen

Huset er isoleret med flamingoklodser, der er fyldt med beton og så pudset. Vores varmeforbrug ligger lidt over det beregnede, men indeklimaet er godt og vi håber på, at når huset er tørret godt igennem så falder varmeforbruget.

Vandforbruget

Vores vandforbrug ligger på ca. 70 m3 om året, og svarer dermed til det forventede. Det er ca. det halve af, hvad det ville være, hvis vi ikke havde et regnvandsanlæg.

Samlet set kommer vi ud med et energiregnskab for det første år, der ligger lidt over budgettet svarende til en ekstra udgift på ca. 1.000 kr. ud af en samlet forventet energiregning på ca. 9.000 kr.

Alt i alt har det været nogle begivenhedsrige år med mange små færdiggørelsesprojekter, en masse interesse både på hjemmesiden og fra pressen. Vi har således været omtalt i Fredericia Dagblad, Samvirke, Jyske Bank TV, Forbrugermagasinet TÆNK, Energiguiden (Indstik i Jyllandsposten),i Energinet.dk's magasin Energinyt, Ugebladet Ingeniøren samt boligmargsinet "Bedre Hjem" fra Bolius. Gaia Solar, der har leveret solcellerne, har også benyttet vores installation i deres informationsvideo, der ligger på You Tube.

Herfra skal lyde et stort tak for interessen til alle!

Med venlig hilsen

Annie og Steen
2011-09-10 18:03:48
Vi har givet vores hjemmeside et ansigtsløft, og du har nu mulighed for at stille spørgsmål og kommentere sider direkte herfra. Du kan også benytte "Synes godt om" fra Facebook.

mvh

Steen
2011-10-24 09:36:02
Hej Steen.

Projektet lyder spændende.
Især byggeklodserne har vakt min interesse, og selvfølgelig den totale økonomi
Hvordan er huset behandlet på de indvendige vægge?
Hvordan monteres ophæng til diverse agregater på flamingo indersiden.?
Hvordan trækkes strøm - vandrør mv. i indvendige vægge?

Med venlig hilsen
Bjarne Brændgaard
(Kommende selvbygger)
2011-10-25 10:23:13
Hej Bjarne,

Vi har indvendigt sat gibsplader op. Disse kan limes op med flise lim eller på stål-/træskellet.

Du kan også pudse væggene op indvendigt som vi har gjort udvendigt. Ophængning af hylder mv er derfor ikke noget problem, og alle installationer kan nemt trækkes indvendigt ved at lave baner i flamingoen.

mvh

Steen
2012-02-02 21:00:07
Hej :)
Jeg er meget interesseret i byggeriet. Hvor meget kunne I ikke lave selv? Hvor meget kan man selv lave, hvis man ingen erfaring har rent håndværksmæssigt? Jeg tænker, at hvis man har en rimelig IQ, kan man vel læse sig til rigtigt meget, eller tager jeg fejl på det punkt?
Hvordan finansierer man sådan et byggeri? Skal man tale med banken, eller kan et realkreditinstitut hjælpe?

På forhånd tak :)
2013-03-24 19:41:17
Hej Steen.

Jeg er også meget interesseret i hvor meget man kan lave selv, hvis hænderne er skruet nogenlunde rigtig på? :) (Ligger der evt. en guide på nettet) Er der former for energitilskud i sådan et projekt? Kan rotter/mus blive et problem når man bygger i flamingo?

Mvh. Peter
2013-03-29 10:49:00
Hej Peter,

Det er helt som med et almindeligt byggeri - bare lidt billigere, hvis du selv kan lave det. Mig bekendt er der ikke energitilskud lige nu, men måske du kan få håndværker fradrag.
isobyg.dk har flere informationer om byggesystemet.

mvh

Steen
2014-06-23 17:49:52
739

Giv din kommentar til sidenVi sender dig en email, så du kan bekræfte, at du vil skrive en kommentar til vores hjemmeside.